AFPM, มาเลเซีย เชิญร่วมประชุมวิชาการ บริการปฐมภูมิแห่งอาเซียน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม ซับเวย์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 28-30มีนาคม พ.ศ.2562

รายละเอียด เพิ่มเติม [click]

https://www.afpm.org.my/arpackl2019

หมดเขตสมัครวันที่ 31 ม.ค. 62

กำหนดการ

Advertisements