การประชุมวิชาการการดูแลสุขภาพในพื้นที่ชนบท

The University of New Mexico Health Sciences Center and the National Rural Health Association invite you to be a part of the 16th WONCA World Rural Health Conference Oct. 12-15 2019 in Albuquerque, New Mexico.

Expand your knowledge of rural health best practices through interactive scientific programs and skill workshops. Learn the latest healthcare advances from experts in the field, keynotes and distinguished faculty. Network with other colleagues and friends pursuing the same worthy goal: to improve health care for all rural populations.

Discover America’s “Land of Enchantment” in the heart of the spirited Southwest. Creative cultures flourish in this region, recognized as one of the most widely diverse areas of the United States. New Mexico’s colorful tapestry is reflected in its architecture, art, culture and cuisine. Customs and traditions passed down over generations remain a vibrant part of daily life set against a backdrop of the breathtaking Sandia Mountains.

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งนิวเม็กซิโก และสมาคมแพทย์ชนบทแห่งชาติ เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงวิชาการบริการสุขภาพในพื้นที่ชนบทครั้งที่ 16 ณ เมืองแอลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 12 – 15 ตุลาคม พ.ศ.2562

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเวชปฏิบัติงานบริการสุขภาพในพื้นที่ชนบทตลอดกิจกรรมที่น่าสนใจของโปรแกรมการบรรยายและการฝึกปฎิบัติเวชปฏิบัติทันสมัยและเหมาะสมจากสถาบันชั้นนำ อีกทั้งร่วมเป็นเครือข่ายผู้มีอุดมการณ์ของการพัฒนาสุขภาพชุมชนกับสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลก

พบกับเมืองแห่งมนขลังของอเมริกาจากใจกลางของจิตวิญญาณตะวันตกเฉียงใต้ ในเมืองที่มากล้นด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยังมีความหลากหลายทางภูมิประเทศของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

รัฐนิวเม็กซิโก สีสันแห่งอารยธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม และ การทำอาหาร อันถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นกับทิวทัศน์แห่งเทือกเขาซานเดีย ดูวีดีทัศน์ด่านล่าง

Website หลักhttps://www.ruralhealthweb.org/wrhc [CLICK]

อัตราค่าลงทะเบียน : Lower-income country of origin (เงินรายได้ต่ำกว่าประเทศผู้จัดงาน)

ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

1. บุคลากรทางการแพทย์ ทุกสาขา ราคา 395 USD (ประมาณ13,000-14,000฿*)

2. นักศึกษาทางสาธารณสุขทุกสาขา หรือ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ราคา 295 USD (ประมาณ9,800-10,000฿*)

หลังวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

1. บุคลากรทางการแพทย์ ทุกสาขา ราคา 495 USD (ประมาณ16,500-17,500฿*)

2. นักศึกษาทางสาธารณสุขทุกสาขา หรือ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ราคา 325 USD (ประมาณ11,000-12,000฿*)

*ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันชำระเงิน

แบบform ลงทะเบียน: Download แบบฟอร์มลงทะเบียน

ส่งแบบฟอร์มไปที่: registration@nrharural.org

การชำระเงิน: รอการอัพเดทจากwebsite หลัก

ที่พัก:

§§§§§§รอการเปลี่ยนแปลงผ่านwebsiteหลัก§§§§§§

Advertisements